Základná škola Vyšný Žipov

Prihlásenie
Streda 29. 7. 2015
Počet návštev: 378675


Vitajte na stánke našej školy

ZŠ VYŠNÝ ŽIPOV 220

Novinky

  • Nohejbalový turnaj

  • Prezentácia projektu

    Dňa 12.6.2015 sa  uskutočnila záverečná prezentácia projektu " Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít", do ktorého bola naša základná škola zapojená od roku 2012. Po prezentácii aktivít v kultúrnom  programe vystúpili žiaci našej školy, divadelné zoskupenie DIK z Čičavy, žiačky SZUŠ z Jastrabia nad Topľou a rómska skupina F6.

  • 8. 6. 2015

    Dňa 25. mája 2015 žiaci našej školy Šimon Haľko, Vanesa Mattová, Vanesa Stulančáková, Sabína Kľučárová a Jana Dzurjaková spolu s pani učiteľkou Mgr. Gabrielou Kopčákovou navštívili Dom humanity SČK vo Vranove nad Topľou, aby si prakticky vyskúšali poskytovanie prvej pomoci na figurínach, ktoré na našej škole nemáme.