Základná škola Vyšný Žipov

Prihlásenie
Piatok 9. 10. 2015
Počet návštev: 401908


Vitajte na stánke našej školy

ZŠ VYŠNÝ ŽIPOV 220

Novinky

  • Školský rok 2015/2016

    Srdečne Vás pozývame na otvorenie školského roka 2015/2016 dňa 2. septembra o 8:30 hod. v budove školy.

    Tešíme sa na Vás!

  • Nohejbalový turnaj

  • Prezentácia projektu

    Dňa 12.6.2015 sa  uskutočnila záverečná prezentácia projektu " Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít", do ktorého bola naša základná škola zapojená od roku 2012. Po prezentácii aktivít v kultúrnom  programe vystúpili žiaci našej školy, divadelné zoskupenie DIK z Čičavy, žiačky SZUŠ z Jastrabia nad Topľou a rómska skupina F6.